รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2019-03-04แฟชั่นได้แบบ "ยั่งยืน"
2019-02-25เมืองสีเขียว เมืองอนาคต
2019-02-18Sustainable Consumption Story : ทางเลือกของคนติดหลอด
2019-02-11Polar Vortex ลมวนขั้วโลกหนาวหนักที่สหรัฐอเมริกา
2019-02-04เมื่อฝุ่น (ยัง) คลุมเมือง
2019-01-28ความยั่งยืนเริ่มได้ที่ตัวเรา
2019-01-21ทางของฝุ่น : แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
2019-01-14ปีใหม่ เปลี่ยนใหม่ : วิธีเปลี่ยนของใช้ในชีวิตประจำวันให้กรีนขึ้น
2019-01-07ปีใหม่ เปลี่ยนใหม่ ปณิธานใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม