รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2019-06-17สัตว์ใต้ทะเล ควรค่าแก่การอนุรักษ์
2019-06-10อบต.หนองตาแต้ม : รู้นำพลังงานทางเลือก
2019-06-03เทรนด์ร้อนคนรักษ์โลก ตอนที่ 4
2019-05-27วิทยาศาสตร์กับโลกร้อน
2019-05-20ไขปริศนาโลกร้อน
2019-05-13สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนในการประชุม ECOSOC Youth Forum 2019 ตอนที่ 2
2019-04-29สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนในการประชุม ECO SOC Youth Forum 2019 ตอนที่ 1
2019-04-22ส่องสวีเดน : ต้นแบบประเทศจัดการขยะ
2019-04-15ภัยร้ายขยะพลาสติก