รายการพิชญาภา ปัญญาศิริ


ภัชษร หาญกิติวัธน์

Discover Latin America

โดยคุณ พิชญาภา ปัญญาศิริ, ภัชษร หาญกิติวัธน์

นำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิภาคลาตินอเมริกา รวมทั้งสอนภาษาสเปน  

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

 

 

วัน หัวข้อ
2021-08-03มรดกโลกในลาตินอเมริกา (ตอนที่ 1)
2021-07-27จิตรกรลาตินชื่อดังผู้สะท้อนสังคมผ่านภาพเขียน
2021-07-20Mesoamerica แหล่งกําเนิดอารยธรรมที่สําคัญของโลก
2021-07-13แอนิเมชัน Coco กับการสะท้อนความเป็นแม็กซิโกสู่สากล
2021-06-29พัฒนาการของเพลงลาตินจากอดีตสู่ปัจจุบัน
2021-06-22โคลอมเบีย-ไทย ใกล้กันมากกว่าที่คิด
2021-05-04
2021-04-06ประสบการณ์ นักศึกษาฝึกงาน ณ กองลาตินอเมริกา
2021-03-02จิ้งหรีดไทยไปไกลถึงเม็กซิโก