รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-08-14ยานยนต์พลังงานสะอาดและเมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2017-08-07พลังงานหมุนเวียนและ Eco-Cooler
2017-07-31หลอดดูดและไมโครกรีนรักษ์โลกผ่านสิ่งที่จิ๋วแต่แจ๋ว
2017-07-24การขนส่งสาธารณะดีๆ เพื่อสังคมสีเขียว และปุ๋ยเปลี่ยนโลก
2017-07-17โลกเราน่าอยู่ ฤดูฝนฉ่ำเย็น
2017-07-10กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และทำครัว-ทำสวนรักษ์โลก
2017-07-03"การเดินทางขยะ และเสื้อผ้า" ร่วมสร้างวิถีเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
2017-06-26บ้านที่น่าอยู่ เมืองที่ยั่งยืน และพลังความสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
2017-06-19เสียงของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม