รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-09-11ตามติดเฮอร์ริเคนเออร์มาและความพยายามในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลในยานพาหนะ
2017-09-04ฮาร์วีย์ถึงไทย/ ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
2017-08-21ปิกนิกสีเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมน่ารู้
2017-08-14ยานยนต์พลังงานสะอาดและเมืองทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2017-08-07พลังงานหมุนเวียนและ Eco-Cooler
2017-07-31หลอดดูดและไมโครกรีนรักษ์โลกผ่านสิ่งที่จิ๋วแต่แจ๋ว
2017-07-24การขนส่งสาธารณะดีๆ เพื่อสังคมสีเขียว และปุ๋ยเปลี่ยนโลก
2017-07-17โลกเราน่าอยู่ ฤดูฝนฉ่ำเย็น