รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-08-27ติดตามสถานการณ์เมืองทรุดตัว
2018-08-20มหกรรมกีฬากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ เอเชี่ยนเกมส์ 2018 โอลิมปิก 2020
2018-08-13สถานการณ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์ 2018
2018-08-06
2018-07-30คลื่นความร้อนเล่นงานญี่ปุ่น สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2018-07-23วงการกีฬากับการแก้ปัญหาขยะพลาสติก
2018-07-16น้ำท่วมญี่ปุ่น อุทกภัยใหญ่ในรอบ 36 ปี
2018-07-09The Ocean Clean up Project ​: ภารกิจทำความสะอาดมหาสมุทรของหนุ่มโย 23 ตอน 2
2018-07-02The Ocean Cleanup Project ภาระกิจทำความสะอาดมหาสมุทรของหนุ่มวัย 23