รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-11-05การจัดการขยะในที่ทำงาน
2018-10-29หุ่น "วิลสัน" กับภารกิจกวาดขยะในมหาสมุทรแปซิฟิค
2018-10-22ถนนขยะพลาสติก Plastic Road
2018-10-15วิกฤติขยะอาหารกับวันอาหารโลก World Food Day 2018
2018-10-08มหาวิทยาลัยพลังงานสะอาด Smart University
2018-10-01โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน - ขอนแก่นโมเดล
2018-09-24Ecobricks & planterbax รียูสขยะแบบ D.I.Y.
2018-09-17พลาสติก - ทางเลือกพลังงานแห่งอนาคต
2018-09-10แผ่นดินไหวฮอกไกโด ไต้ฝุ่นเซบี ญี่ปุ่นกับการรับมือภัยพิบัติ