รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-12-034 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2018
2018-11-26Low Carbon Tourism
2018-11-19Single-USE คำแห่งปี 2018 กับการท่องเที่ยวแบบ Zero Waste
2018-11-12การจัดการขยะในที่ทำงาน ตอนที่ 2
2018-11-05การจัดการขยะในที่ทำงาน
2018-10-29หุ่น "วิลสัน" กับภารกิจกวาดขยะในมหาสมุทรแปซิฟิค
2018-10-22ถนนขยะพลาสติก Plastic Road
2018-10-15วิกฤติขยะอาหารกับวันอาหารโลก World Food Day 2018
2018-10-08มหาวิทยาลัยพลังงานสะอาด Smart University