รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2019-05-13สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนในการประชุม ECOSOC Youth Forum 2019 ตอนที่ 2
2019-04-29สัมภาษณ์ผู้แทนเยาวชนในการประชุม ECO SOC Youth Forum 2019 ตอนที่ 1
2019-04-22ส่องสวีเดน : ต้นแบบประเทศจัดการขยะ
2019-04-15ภัยร้ายขยะพลาสติก
2019-04-08เทรนด์ร้อนคนรักษ์โลก ตอนที่ 3
2019-04-01เทรนด์ร้อนคนรักษ์โลก ตอนที่ 2
2019-03-25เทรนด์ร้อนรักษ์โลก
2019-03-18Challenge for change
2019-03-11Fabscrap เมื่อผ้ากบามมาเป็นปัญหาขยะ