รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-02-26เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด : 1 เมษา "บอกลา แกปซิล"
2018-02-19ฝนจ๋า ขอลาก่อน
2018-02-12ถอดบทเรียนจากงานเยาวชน SDGs สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-02-05ถอดบทเรียนจากงานเสวนาระดับเยาวชน SDGs : สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-01-29ปกป้องร่างกายจาก "มลพิษทางอากาศ"
2018-01-22การเสวนาระดับเยาวชน SDGs สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-01-15"บอมบ์ไซโคลน" ปรากฏการณ์ภัยหนาวรับปีใหม่
2018-01-08การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2018-01-01New Year Resolution 2018 : ปณิธาณปีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม