รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-03-26The Recycle Stories : เหรียญโอลิมปิกจากโทรศัพท์เก่าและผลิตภัณฑ์จากซากหมากฝรั่ง
2018-03-19"Refill Station" ปั๊มน้ำยา : สถานี Zero Waste
2018-03-12ปฏิบัติการเปลี่ยนขยะเป็นศูนย์
2018-03-05เทรนด์นิ่งรักษ์โลก
2018-02-26เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด : 1 เมษา "บอกลา แกปซิล"
2018-02-19ฝนจ๋า ขอลาก่อน
2018-02-12ถอดบทเรียนจากงานเยาวชน SDGs สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-02-05ถอดบทเรียนจากงานเสวนาระดับเยาวชน SDGs : สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-01-29ปกป้องร่างกายจาก "มลพิษทางอากาศ"