รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2019-07-15กลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยวิสาหกิจ
2019-07-08อนาคตการศึกษาไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2019-07-01อาเซียนกับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน
2019-06-24อาเซียนกับปัญหาขยะทะเล
2019-06-17สัตว์ใต้ทะเล ควรค่าแก่การอนุรักษ์
2019-06-10อบต.หนองตาแต้ม : รู้นำพลังงานทางเลือก
2019-06-03เทรนด์ร้อนคนรักษ์โลก ตอนที่ 4
2019-05-27วิทยาศาสตร์กับโลกร้อน
2019-05-20ไขปริศนาโลกร้อน