รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-04-30"ชุมชนปลอดโฟม" ห่างไกลจากภัยเงียบ
2018-04-23"เอนไซม์กินพลาสติก" ความหวังใหม่แก่ปัญหาขยะ
2018-04-16"ขอนแก่นโมเดล สู่ต้นแบบ Smart City"
2018-04-09"Smart Cities" เมืองอัจฉริยะ
2018-04-02"Good Walk" เมืองเดินได้ เมืองเดินดี
2018-03-26The Recycle Stories : เหรียญโอลิมปิกจากโทรศัพท์เก่าและผลิตภัณฑ์จากซากหมากฝรั่ง
2018-03-19"Refill Station" ปั๊มน้ำยา : สถานี Zero Waste
2018-03-12ปฏิบัติการเปลี่ยนขยะเป็นศูนย์
2018-03-05เทรนด์นิ่งรักษ์โลก