รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2020-09-07การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ
2020-08-24High Level Political Forum on Sustainable Development
2020-08-17Asia-Pacific Forum on Sustainable Development
2020-08-10ขยะอาหาร ปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม
2020-07-27การเล่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก
2020-07-20ไมโครพลาสติก (Micro Plastics)
2020-07-13ความสำคัญของภาคเอกชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-07-06ฟ้าหลังฝนของคนเคยผิดพลาดและกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ
2020-06-08การพัฒนาและโอกาสตามแนวพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้