รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2020-04-13ฝุ่นควันปัญหาเรื้อรังที่ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
2020-04-06นวัตกรรมรีไซเคิลขยะพลาสติก
2020-03-30ขอบคุณนะ COVID-19
2020-03-23ทางออกของวิกฤตอาหารในอนาคต
2020-03-16Oslo เมืองรักโลกในแบบชาวนอร์เวย์
2020-03-09Vertical Forest อีกหนึ่งทางเลือกของพื้นที่สีเขียว
2020-03-02ร้านข้าวแกงเพื่อประชาชน
2020-02-1010 ปี ของการเลิกใช้ถุงพลาสติกใน USA
2020-02-03ปลาสูญพันธุ์