รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-07-30คลื่นความร้อนเล่นงานญี่ปุ่น สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2018-07-23วงการกีฬากับการแก้ปัญหาขยะพลาสติก
2018-07-16น้ำท่วมญี่ปุ่น อุทกภัยใหญ่ในรอบ 36 ปี
2018-07-09The Ocean Clean up Project ​: ภารกิจทำความสะอาดมหาสมุทรของหนุ่มโย 23 ตอน 2
2018-07-02The Ocean Cleanup Project ภาระกิจทำความสะอาดมหาสมุทรของหนุ่มวัย 23
2018-06-25"ผลิตภัณฑ์ย่อยเก่ง Bio-degradable Products"
2018-06-18นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2018
2018-06-11รุ่งอรุณของการแยกขยะที่โรงเรียนรุ่งอรุณ
2018-06-04World Environment Day 2018 วันสิ่งแวดล้อมโลก