รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2020-11-16จีน-สิงคโปร์ กับความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2020-11-09ผู้หญิงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-11-02หน่วยงานราชการกบ SDG
2020-10-26การดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
2020-10-12มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
2020-10-05Sustaining peace and Sustainable Development
2020-09-28การพัฒนาเยาวชนอย่างไรให้ยั่งยืน
2020-09-21การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
2020-09-14บอร์ดเกมที่จะพาทุกคนเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้น