รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2020-07-20ไมโครพลาสติก (Micro Plastics)
2020-07-13ความสำคัญของภาคเอกชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-07-06ฟ้าหลังฝนของคนเคยผิดพลาดและกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ
2020-06-08การพัฒนาและโอกาสตามแนวพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้
2020-05-25เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2020-05-18Women in Power : พลังของผู้นำหญิง
2020-05-11AI กับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-04-27eco - community
2020-04-20ขยะกลายเป็นอิฐได้อย่างไร