รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-10-01โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน - ขอนแก่นโมเดล
2018-09-24Ecobricks & planterbax รียูสขยะแบบ D.I.Y.
2018-09-17พลาสติก - ทางเลือกพลังงานแห่งอนาคต
2018-09-10แผ่นดินไหวฮอกไกโด ไต้ฝุ่นเซบี ญี่ปุ่นกับการรับมือภัยพิบัติ
2018-09-03ยุงกับความเป็นเมือง และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2018-08-27ติดตามสถานการณ์เมืองทรุดตัว
2018-08-20มหกรรมกีฬากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ เอเชี่ยนเกมส์ 2018 โอลิมปิก 2020
2018-08-13สถานการณ์สัตว์ใกล้สูญพันธ์ 2018
2018-08-06