รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-06-25"ผลิตภัณฑ์ย่อยเก่ง Bio-degradable Products"
2018-06-18นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2018
2018-06-11รุ่งอรุณของการแยกขยะที่โรงเรียนรุ่งอรุณ
2018-06-04World Environment Day 2018 วันสิ่งแวดล้อมโลก
2018-05-28Plastic Free - พรีเมียร์ลีก : ความพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมบนเกาะอังกฤษ
2018-05-21Public & Inclusive City ทำเมืองให้สาธารณะ
2018-05-14การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่ออาหารยืนยาว
2018-05-07แม่น้ำ ท้องทะเล มลพิษ คุกคามอินโดนีเซีย
2018-04-30"ชุมชนปลอดโฟม" ห่างไกลจากภัยเงียบ