รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2020-09-21การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
2020-09-14บอร์ดเกมที่จะพาทุกคนเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้น
2020-09-07การประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ
2020-08-24High Level Political Forum on Sustainable Development
2020-08-17Asia-Pacific Forum on Sustainable Development
2020-08-10ขยะอาหาร ปัญหาใหญ่ที่ถูกมองข้าม
2020-07-27การเล่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก
2020-07-20ไมโครพลาสติก (Micro Plastics)
2020-07-13ความสำคัญของภาคเอกชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน