รายการสุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์


พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ สุทธิรัตน์ ไชยสุทธินันท์, พัฒนรัตน์ บุตรญาคุณานันท์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2020-12-14Why do we always live higher
2020-12-07ข้อสังเกตุต่อทิศทาง SDGs เมื่อชาติมหาอำนาจมีผู้นำชื่อ โจ ไบเดน
2020-11-30นุ่งยีนส์อย่างยั่งยืน
2020-11-23การเรียนรู้ระหว่าง Generation และ Cyber Cynics
2020-11-16จีน-สิงคโปร์ กับความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2020-11-09ผู้หญิงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-11-02หน่วยงานราชการกบ SDG
2020-10-26การดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
2020-10-12มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม