รายการแพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

SDGs สร้างด้วยกัน

โดยคุณ แพรวเพชร สมบัติเปี่ยม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2017-12-25ของขวัญสำหรับคนพิเศษและความสวยงามของความไม่สมบูรณ์
2017-12-18พลาสติคในมหาสมุทร : วิกฤตระดับโลก ตอน 2
2017-12-11พลาสติกในมหาสมุทร : วิกฤตระดับโลก
2017-12-04ป่าชายเลนไทยไม่ไปไม่รู้
2017-11-27มลภาวะทางแสง ปัญหาใหม่ใกล้ตัว
2017-11-201 ปีหลังจากความตกลงปารีสและปัญหาโลกร้อนและเรื่องราวสัตว์โลกที่กำลังหายไป
2017-11-061 ปี เพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลกและการประชุม COP 23
2017-10-30Gov Lab ความหวังเพื่อยกระดับบริการภาครัฐอย่างยั่งยืน
2017-10-23แก่นแท้แห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเผยแพร่ในต่างประเทศ