รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2018-01-22การเสวนาระดับเยาวชน SDGs สร้างด้วยกัน ตอน คบเด็กสร้างเมือง
2018-01-15"บอมบ์ไซโคลน" ปรากฏการณ์ภัยหนาวรับปีใหม่
2018-01-08การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2018-01-01New Year Resolution 2018 : ปณิธาณปีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2017-12-25ของขวัญสำหรับคนพิเศษและความสวยงามของความไม่สมบูรณ์
2017-12-18พลาสติคในมหาสมุทร : วิกฤตระดับโลก ตอน 2
2017-12-11พลาสติกในมหาสมุทร : วิกฤตระดับโลก
2017-12-04ป่าชายเลนไทยไม่ไปไม่รู้
2017-11-27มลภาวะทางแสง ปัญหาใหม่ใกล้ตัว