รายการ


SDGs สร้างด้วยกัน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal – SDGs) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

วัน หัวข้อ
2021-01-18กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2021-01-11กล่องเครื่องดื่มรีไซเคิล
2021-01-04ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2020-12-28Why do we always live higher ตอนที่ 2
2020-12-21การแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างยั่งยืน
2020-12-14Why do we always live higher
2020-12-07ข้อสังเกตุต่อทิศทาง SDGs เมื่อชาติมหาอำนาจมีผู้นำชื่อ โจ ไบเดน
2020-11-30นุ่งยีนส์อย่างยั่งยืน
2020-11-23การเรียนรู้ระหว่าง Generation และ Cyber Cynics