รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-07-15สัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแองเจลิส/ การประชุม EAS/ เหตุระเบิดที่พุทธคยา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-12ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-07-11คณะเยาวชนเยือนแผ่นดินแม่ เข้าพบนายกรัฐมนตรี/ สุรินทร์ แนเพิ่มลงทุนการศึกษารับประชาคมอาเซียน/ สหรัฐ-อียู ร่วมมือเปิดการค้าเสรีกรอบใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-07-10จุดผ่านแดนไทย - ประเทศเพื่อนบ้าน ตอน2 ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-09วีซ่าญี่ปุ่น/ ภูเขาไฟฟูจิขึ้นทะเบียนมรดกโลก/ การประชุมทรัพย์สินทางปัญญาโลก ดำเนินรายการโดยคุณเบญาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-08ยุวทูตความดีไปปีนัง/ ผลการเยือนไทยของนายกอินเดีย/ การศึกษาแบบอาเบะ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-05การประชุม AMM-PMU บรูไน/ จราจลอียิปต์ ทำราคาน้ำมันพุ่ง/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกสลาออก ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-07-04สถานการณ์ในอียิปต์/ แผ่นดินไหวอินโด/ การประชุม ARF ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-07-03ไทยได้รับการประเมินในระดับ Tier 2 ใน TIP report/ ความร่วมมือด้านการลงทุน-ท่องเที่ยวกับจีน/ สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย/ จุดผ่านแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ