รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-06-19การประชุมสุดยอด G-8 / ไทย-พม่า จับมือโครงการทวาย/ โรดโชว์ต่างประเทศดึงนักลงทุนเข้าไทย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-18สัมภาษณ์ครูจากสงขลา/ สหภาพยุโรปและอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-17สัมมนาวิทยุมุสลิม ภูเก็ต ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-14จีนส่งนักบินขึ้นสู่อวกาศ, รัฐสภาเวียดนามลงคะแนน, อียอปต์ขวางเอธิโอเปียสร้างเขื่อน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-13ญี่ปุ่นจะยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย/ การประชุม FEALAC ครั้งที่ 6/ ญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-12การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ไทย-กัมพูชา/ ไทยถูกตัดสิทธิ World Expo/ ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-11โครงการสอนภาษาไทยที่อาบูดาบี/ World Economic Forum เมียนมาร์/ งานวัฒนธรรมไทยที่บาห์เรน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา และคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-06-10สัมภาษณ์เยาวชนชาวสยาม/ ทอดผ้าป่าสามัคคีไทย-ลาว/ อองซานซูจีประกาศจะสมัครเป็นประธานาธิบดี ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-07FTA Thai-EU/ US ห้ามนำเข้าขิงจากไทย/ โรดโชว์การค้า ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา