รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-08-26สัมภาษณ์เยาวชน ผู้แทนไทยไปการประชุมทั่วไปสหประชาชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-23โครงการมิตรภาพลุ่มแม่น้ำโขง/ เตือนภัยโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น/ กองทัพซีเรียใช้อาวุธเคมี ดำเนินรายากรโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-22เกาหลีใต้+สหรัฐ ซ้อมรบใหญ่/ นายกรัฐมนตรีเยือนทาจิ+ปากีสถาน/ โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ สารรั่ว ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-21สถานะล่าสุดของการอพยพนักศึกษาไทยจากอียิปต์/ การจัดการกับภัยทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออก/ การเยือนทาจิกสถาน-ปากีสถาน ของนายกรัฐมนตรี/ คุณรู้จักทาจิกสถานและปากีสถานแต่ไหน? ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-20สถานการณ์ในอียิปต์/ ตักบาตรไทย-ลาว/ สหรัฐห้ามนำเข้าหยกจากเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-19สถานการณ์ในอียิปต์/ โครงการสร้างสะพานในบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-16การประชุม AMM Retreat/ ไทย-พม่า ถกปัญหาโรฮิงญา/ เขตเศรษฐกิจพิเศษระนอง ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-08-15เลือกตั้งกัมพูชา,แรงงานถูกลักพาตัวที่ไนจีเรีย,มาเลเซียจับเจ้าของโรงแรมให้ชาวพุทธใช้ห้องละหมาด
2013-08-14มุมมองอาเซียน/ ทิศทางโอกาสการลงทุนของ 3 ออท./ กิจกรรมของภริยา ออท. ประจำประเทศไทย/ บทวิเคราะห์ "นับถอยหลังสู่อาเซียน" ของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี่ยนเจริญ