รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-04-18คดีตีความปราสาทพระวิหาร/ เหตุวินาศกรรม บอสตัน/ วิฤตการณ์นิวเคลียร์เกาหลีเหนือ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-15สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี/ อาหารฮาลาล/ ไข้หวัดนก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา แสงทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-12ช่องทางการรับฟังการให้การต่อศาลโลก/ สงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว/ ทัวร์ไปเกาหลีใต้ยังคงคึกคัก ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-11ช่องทางการรับฟังการให้การต่อศาลโลก/ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-02จอร์แดน/ เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้- สภาวะเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-01สัมภาษณ์ ออท. พิริยะ เข็มพล ณ กรุง อัมมาน/ นายFares Braizat (PhD. Politics) และนายSamer I. Asfour Strategic Studies and Evaluation Director/ Economic & Social Affairs Director/ Office of His Majesty King Abdullah ll ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-03-29การสัมภาษณ์อธิบดีสารนิเทศ/ รองปลัดณัฐวุฒิ + ออท. วีรชัย ให้สัมภาษณ์ FM 100.5 ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-03-28การให้การทางวาจาต่อศาลโลก ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา