รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-11-26สัมภาษณ์นักการทูตนานาชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-11-25การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์/ ผลการเยือนไทยของนายกภูฏาน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-11-22ออท. สหรัฐประจำประเทศจีนออกจากตำแหน่ง/ โจมตีสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านในเลบานอน/ จีนส่งทีมกู้ภัยช่วยฟิลิปปินส์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-11-21ทิศทางนโยบายการต่างประเทศอินเดีย/ นรม. นิวซีแลนด์เยือนไืย/ ความช่วยเหลือเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-11-20ลอยกระทง ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาว-กัมพูชา และอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-11-19แพนด้าหลินป่ง/ พายุไห่เยี่ยน/ อัพเดทข่าวจีน ดำเนินรายการโดยคุรเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-11-18พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน , ซีเกมส์ที่เมียนมาร์ , อัพเดทข่าวจีน
2013-11-15
2013-11-11ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง