รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-04-30สัมภาษณ์ทีมงานศูนย์ข่าวคดีตีความคดีปราสาทพระวิหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำเนินรายการโดยกองวิทยุกระจายเสียง
2013-04-29สถาบันอุดมศึกษาไทยเยือนบรูไน/ งานสงกรานต์ที่เซี่ยงไฮ้/ งานผลไม้ไทยที่จีน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-26การจัดประชุม APWS/ ไข้หวัดนกในจีน+ไต้หวัน/ เลือกตั้งมาเลย์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-04-25ความคืบหน้าหลังการให้การด้วยวาจาคดีตีความคำพิพากษาฯ/ แผ่นดินไหวที่เสฉวน/ รัสเซียโอกาสการค้าของไทย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-24แถลงข่าวของทีมทนายต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์/ ท่าทีของไทยในเวที ASEAN Summit ครั้งที่ 22 ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-23ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-22ภูฏาน/ งานสงกรานต์รอบโลก/ การเรียนแพทย์ที่ประเทศจีน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-18คดีตีความปราสาทพระวิหาร/ เหตุวินาศกรรม บอสตัน/ วิฤตการณ์นิวเคลียร์เกาหลีเหนือ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์