รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-10-11ASEAN Summit บรูไน/ สันติภาพทะเลจีนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-10-10นายกรัฐมนตรีร่วมประชุม APEC อินโดฯ/ ส่งนักศึกษาไทยกลับอียิปต์/ สหรัฐฯ ซ้อมรบเกาหลีใต้+ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-10-09ภารกิจของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี/ การัดอันดับขีดความสามารถของไทยโดน IMD/ การสำรวจเส้นทางความเชื่อมโยงการคมนาคม ลาว-เวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-07สัมภาษณ์อธิบดีสารนิเทศ เกาหลีเหนือ/ สหรัฐฯ shutdown / ITU Telecom 2015 ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-04ชาวมุสลิม+พุทธ รัฐยะไข่ เกิดจราจล/ โอบามางดเยือนเอเชีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-10-03กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมระดับสูงด้านการศึกษาเอเชีย-แปซิฟิก/ ตรวจอาวุธเคมีในซีเรีย/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงสมัคร UNSC ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-10-02การลงสมัคร UNSC ของไทย กับการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้าน/ การเยือนไทยของผู้นำประเทศต่างๆ + ข้อมูลประเทศ/ ความร่วมมือในด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-01หลินปิง/ ตลาดผลไม้ในอินดีย/ สหรัฐฯต้องการให้อาเซียนทำ CDC/ ทำเลจีนใต้ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-09-30สัมมนาไทย-เวียดนาม/ การจับกุมพ่อค้ายาเสพติดสหรัฐฯ/ การลงทุนในฟิจิ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา