รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-11-08ความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือทวาย/ ช่องทางการรับชมการอ่านคำตัดสินคดีปราสาทพระวิหาร ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-11-06ลำดับเหตุการณ์คดีปราสาทพรวิหาร/ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศาลโลก/ ล่าม นั้น สำคัญไฉน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-11-04การใช้พื้นที่ในอวกาศและบทบาทของสหประชาชาติ , ระบบภาษีของ สปป.ลาว , การประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
2013-11-01ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอิินทรวงศ์
2013-10-31ประเทศไทยติดอันดับ 18 ของโลก ประเทศลงทุนง่าย/ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไทย-กัมพูชา/ การหารือเชื่อมโยงรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-มาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-10-30สดุดีสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-29กรณีปราสาทพระวิหาร/ สมเด็จพระสังฆราช/ กฐินไทย-เมียนมาร์/ วีซ่าญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-28สัมภาษณ์เยาวชน GA ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-10-25เปิดประชาคมอาเซียน อัตราการเติบโตของชาติอาเซียน/ ลุ้นเปิดฟรีวีซ่าไทย-จีน/ งานวันครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์