รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-04-25ความคืบหน้าหลังการให้การด้วยวาจาคดีตีความคำพิพากษาฯ/ แผ่นดินไหวที่เสฉวน/ รัสเซียโอกาสการค้าของไทย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-24แถลงข่าวของทีมทนายต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์/ ท่าทีของไทยในเวที ASEAN Summit ครั้งที่ 22 ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-23ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-22ภูฏาน/ งานสงกรานต์รอบโลก/ การเรียนแพทย์ที่ประเทศจีน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-18คดีตีความปราสาทพระวิหาร/ เหตุวินาศกรรม บอสตัน/ วิฤตการณ์นิวเคลียร์เกาหลีเหนือ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-15สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี/ อาหารฮาลาล/ ไข้หวัดนก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา แสงทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-12ช่องทางการรับฟังการให้การต่อศาลโลก/ สงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว/ ทัวร์ไปเกาหลีใต้ยังคงคึกคัก ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-11ช่องทางการรับฟังการให้การต่อศาลโลก/ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์