รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-06-06สัมภาษณ์กงสุลอุมาร (กงสุลใหญ่การาจี)/ โรงงานนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ/ ชายฝั่งโขงไทย+ลาว พบพระพุทธรูป ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-05ขยายกองทัพญี่ปุ่น/ ไทยชวนลงทุนในทวาย/ คณะรัฐมนตรีแอฟริกา-ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-04ไข้หวัดนก/ คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-03ไข้หวัดนก/ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย/ การจัดเทศกาลไทยในประเทศต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-31ฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ/ ไทย-กัมพูชา ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ/ เกาหลีเหนือ-ใต้ จับมือธุรกิจ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-05-30ฟิลิปปินส์เพิ่มงบทหาร/ เยอรมันต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีน/ พม่าคุมประชากรโรฮิงญา ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-05-29การประชุม Asia-Pasific water summit,สภากทม.ขยายสัมพันธ์สภาLA ,UN ผ่าน กม. สมรสเกย์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-05-28สัมภาษณ์พระ Africa . หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.วันวิสาขบูชาที่เจนไน.เที่ยวเวียงจันทร์ วังเวียง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-27สัมภาษณ์พระแอฟริกา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา