รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-04-15สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี/ อาหารฮาลาล/ ไข้หวัดนก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา แสงทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-12ช่องทางการรับฟังการให้การต่อศาลโลก/ สงกรานต์ไทย-ปีใหม่ลาว/ ทัวร์ไปเกาหลีใต้ยังคงคึกคัก ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-11ช่องทางการรับฟังการให้การต่อศาลโลก/ สถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-04-02จอร์แดน/ เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้- สภาวะเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-04-01สัมภาษณ์ ออท. พิริยะ เข็มพล ณ กรุง อัมมาน/ นายFares Braizat (PhD. Politics) และนายSamer I. Asfour Strategic Studies and Evaluation Director/ Economic & Social Affairs Director/ Office of His Majesty King Abdullah ll ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-03-29การสัมภาษณ์อธิบดีสารนิเทศ/ รองปลัดณัฐวุฒิ + ออท. วีรชัย ให้สัมภาษณ์ FM 100.5 ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-03-28การให้การทางวาจาต่อศาลโลก ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-03-26พรรคการเมืองในมาเลเซีย/ เส้นทาง R3 โครงการถนนสายเชียงราย - คุณหมิง/ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-03-25สัมภาษณ์นักการทูตลาว Knowledge of Diplomacy ตามมติวามร่วมมือการดำเนินการไทย - ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง