รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-08-08สหรัฐประชุมสอท. 19 แห่งในตะวันออกกลาง/ จีน+ญี่ปุ่น เสริมศักยภาพทางน้ำ/ นสพ. วอชิงตันโพสต์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-07ความสัมพันธ์ ไทย-พม่า / รู้จักประเทศพม่ากันแค่ไหน/ โครงการ "ทวาย" กับความคืบหน้า ผลดี/ผลเสีย/ โอกาสการลทุนในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-06เยือนเมียนมาร์ "โครงการส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-05การเฉลิมฉลองวันอาเซียน/ กิจกรรมต่างๆ/ อาเซียน-จีน/ ThaiBiz.net ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-02ความริเริ่มไทย-แอฟริกัน/ การเลือกตั้งในกัมพูชา/ ลดภาษีธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-08-01นายกฯ เยือนแทนซาเนีย/ บัวแก้วนำอัฐิคู่รักกลับไทย/ 65 ปี ความสัมพันธ์ไทย - พม่า ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-07-31ไทย-อินโดนีเซีย/ อาหารฮาลาล/ แกงมัสมั่น ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-30ไข้เลือดออกในลาว/ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-29สอท. ณ กรุงจาการ์ตา สนับสนุนกิจกรรม นักศึกษาไทยมุสลิม/ หลงเสน่ห์ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา