รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-07-05การประชุม AMM-PMU บรูไน/ จราจลอียิปต์ ทำราคาน้ำมันพุ่ง/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกสลาออก ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-07-04สถานการณ์ในอียิปต์/ แผ่นดินไหวอินโด/ การประชุม ARF ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-07-03ไทยได้รับการประเมินในระดับ Tier 2 ใน TIP report/ ความร่วมมือด้านการลงทุน-ท่องเที่ยวกับจีน/ สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย/ จุดผ่านแดนไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-02โครงการบัวแก้วสัญจร และการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดน จ.เชียงราย/ ยกเลิกวีซ่าเข้าญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-01ยกเลิกวีซ่าเข้าญี่ปุ่น/ การจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในจีน/ สอท. บริจาคเงินช่วยเหลืออินเดีย/ ออท.บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-06-28ไทยศูนย์กลางด้านพลังงาน/ นายกรัฐมนตรีใหม่ของออสเตรเลีย/ จลาจลในซินเจียว ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-27ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวไทย/ อย่ามองข้าม จุดแข็ง กัมพูชา/ หมอกควันพิษ ดำเนินรายการโดยคุณรัฐภัทร เจริญทวีรัตน์ และคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2013-06-26หมอกควันในสิงคโปร์,มาเลเซีย/ การ์ตาร์เปลี่ยนถ่ายผู้นำ/ น้ำท่วมอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-25ทอดผ้าป่าไทยลาว/ กรุงเทพติดอันดับเมืองท่องเที่ยวของโลก/ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร​ ณ อยุธยา