รายการเบญจาภา ทับทอง


วนิดา พหลพลพยุหเสนา


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, วนิดา พหลพลพยุหเสนา, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-01-11เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์/ เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ แก้ทะเลจีนใต้/ คาดลงทุนในพม่ายังเสี่ยงสูง ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-01-10นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีแผนเยือนไทย/ ญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณกลาโหม/ ภัยหนาวอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-09รองนายกรัฐมนตรี พบ รัฐมนตรีว่าการมาเลเซีย/ การส่งออกข้าวของพม่า/ กองทัพพม่าปราบกบฎกะฉิน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-08คดีเขาพระวิหาร/ ข่าวรอบประเทศเพื่อนบ้าน/ สรุปข่าวประจำวัน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-07สะพานมิตรภาพไทย-ลาว/ ข่าวรอบประเทศเพื่อนบ้าน/ สรุปข่าวประจำวัน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-04สภากล่าวผ่าน กม. คลัง สหรัฐฯ/ เศรษฐกิจสิงคโปร์พ้นภาวะถดถอย/ พม่าปราบกบฎกะฉิ่น ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-03รมว. แถลงข่าว/ โรคไข้เลือดออกระบาดปี 56/ ผู้นำเกาหลีเหนือ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-02ฮานอยเมืองน่าเที่ยวสุด/ ภาวะการคลังสหรัฐฯ/ แอร์พุกามตกในพม่า ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-01การประชุม JC ไทย-กัมพูชา/ ศพพระธรรมทูต/ ศาลจีน (คดีหน่อคำ)/ รัฐบาลญี่ปุ่นชุดใหม่/ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา