รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-10-24ความคืบหน้า คดีตีความกรณีปราสาทพระวิหาร/ เหตุเครื่องบินตกแม่น้ำโขง/ การลงทุนในอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-10-23ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ การทูตเชิงเศรษฐกิจ คืออะไร/ ารุปการประชุทาุดยอดอาเซียนตะวันออก EAS ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-22การประชุม APEC และการหารือทวิภาคี/ วันอาหารโลก ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-21ความคืบหน้ากรณีลางแอร์ไลน์ตก/ ประเด็นปราสาทพระวิหาร/ การประชุม Green Mekong Forum 2 ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-18ประเด็นคดีปราสาทพระวิหาร/ ฟรี VISA ที่ญี่ปุ่นส่อปัญหา/ เครื่องบินสายการบินลาวตก ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-10-17แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์/ ไต้ผุ่นถล่มเวียดนาม/ คลิปแถลงข่าว "พระวิหาร" ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-10-167 ยุทธศาสตร์ผลักดัน ความสัมพันธ์ ไทย-จีน/ จีน-ไทย ความพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง/ พม่ากับการประชุมอาเซียนครั้งต่อไป ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-10-15นิทรรศการภาพถ่ายฉลอง 65 ปี ไทย-เมียนมาร์/ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-10-14งานเทศกาลทุเรียนที่ปักกิ่ง/ ทบาทเมียนมาร์ในอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา