รับฟังรายการสด
SDGs สร้างด้วยกันSDGs สร้างด้วยกัน
17:30-18:00 น.

รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-01-22ผล นรม. ญี่ปุ่นเยือนไทย/ การบินไทยได้รับรางวัลสายการบินดีที่สุด/ สถานที่ท่องเที่ยวไทยติดอันดันดับสถานที่ที่น่าไปท่องเที่ยว/ เอกสารการลงทุนในเวียดนาม/ การยกเว้นการตรวจลงตรา ให้อยู่ในอาณาจักรไม่เกิน 90 วัน/ สินค้าที่มีศักยภาพในลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-21สถานการณ์ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่น/ การลงทุนของญี่ปุ่นในพม่า/ งานวันเด็กในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-01-18ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-01-17ปลัด กต. ยันยึดประโยชน์เทศ กรณีปราสาทฯ/ กต. ถก UN ช่วยชาวโรฮิงญา/ เมื่อเหยี่ยวมาเยือน อย่าลืมเหลียวดูมังกร ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-01-16ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-01-15กรมการกงสุลเปิดบริการวันเสาร์/ แรงงานไทยในบูรไน และมาเลเซีย/ ตอบไปรษณียบัตร ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-14กพช. ปล่อยตัว น.ส.ราตรี ลดโทษนายวีระ/ ทิศทางเศรษฐกิจจีน/ เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-11เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์/ เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ แก้ทะเลจีนใต้/ คาดลงทุนในพม่ายังเสี่ยงสูง ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-01-10นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีแผนเยือนไทย/ ญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณกลาโหม/ ภัยหนาวอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา