รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-08-13แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น/ 46 ปี อาเซียน/ กฎหมายธนาคารกลางในเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-12วันแม่/ แรงงานต่างด้าวในไทย/ การค้ามนุษย์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-09กิจกรรมวันอาเซียน/ ไฟไหม้สนามบินไนโรบี/ ไข้หวัดนกในจีน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-08สหรัฐประชุมสอท. 19 แห่งในตะวันออกกลาง/ จีน+ญี่ปุ่น เสริมศักยภาพทางน้ำ/ นสพ. วอชิงตันโพสต์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-07ความสัมพันธ์ ไทย-พม่า / รู้จักประเทศพม่ากันแค่ไหน/ โครงการ "ทวาย" กับความคืบหน้า ผลดี/ผลเสีย/ โอกาสการลทุนในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-06เยือนเมียนมาร์ "โครงการส่งเสริมความสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-05การเฉลิมฉลองวันอาเซียน/ กิจกรรมต่างๆ/ อาเซียน-จีน/ ThaiBiz.net ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-02ความริเริ่มไทย-แอฟริกัน/ การเลือกตั้งในกัมพูชา/ ลดภาษีธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-08-01นายกฯ เยือนแทนซาเนีย/ บัวแก้วนำอัฐิคู่รักกลับไทย/ 65 ปี ความสัมพันธ์ไทย - พม่า ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์