รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-02-04พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ/ อัลกออิดะฮ์/ นักโทษหญิงในมาเลเซีัย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-02-01ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-31พระราชินีดัชท์สละราชย์/ สิงคโปร์ตั้งเป้าเพิ่มประชากร/ มิสไซอิหร่าน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-30ฟิลิปปินส์ว่าปักกิ่งรุกเรือประมง/ เจ้าหน้าที่กรมการเมืองจีนคอรัปชั่น/ จราจลในอียิปต์/ นรม. เยือนกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-29สถานการ์ในมาลี/ ลาวเข้าเป็นสมาชิก WTO/ กบฏโมโรในฟิลิปปินส์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-28สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทย ณ ย่างกุ้ง/ สถานการณ์ทะเลจีนใต้/ การเปลี่ยนแปลงค่าเงินรูเปีย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-25ปัญหาโรฮิงญา/ ไทย+เกาหลี ลงนามวิชาการ/ชาวดักซ์หมิ่นพระพุทธรูป ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-24ฟิลิปปินส์ ฟ้องศาลเหตุพิพาทเกาะจีน/ อัตราการว่างงานปี 56/ ญี่ปุ่นรุกอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-23ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สาบานตนรับตำแหน่ง/ เหตุการณ์ในแอลจีเรีย/ เศรษฐกิจตกต่ำกระทบผู้หญิงมากสุด ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา