รับฟังรายการสด
Discover Latin AmericaDiscover Latin America
18:00-18:30 น.

รายการ



เบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-05-29การประชุม Asia-Pasific water summit,สภากทม.ขยายสัมพันธ์สภาLA ,UN ผ่าน กม. สมรสเกย์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-05-28สัมภาษณ์พระ Africa . หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง.วันวิสาขบูชาที่เจนไน.เที่ยวเวียงจันทร์ วังเวียง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-27สัมภาษณ์พระแอฟริกา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-24สหรัฐใกล้เลิกคว่ำบาตรพม่า/ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเยือนพม่า/ ไทยจะเสนอชื่อจัดงาน World Expo ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-23ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-22ยุทธศาสตร์รัสเซียในอาเซียน/ จับตาประชุมทูตพาณิชย์เสนอลดเป้าการส่งออกเหลือ 5%/ นายกรัฐมนตรีหารือการค้าข้าวให้บังกลาเทศ 3 ปี ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-21คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาว ที่เชียงใหม่/ Africa Day/ Thai Curry Night ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-20เล่าเรื่องลาว/ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย/ งานมหกรรมสินค้าอาหารที่ฮ่องกง ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-17ข้อริเริ่มไทย-แอฟริการ/ การประชุม Water Summit/ เรืองหลวงนราธิป เยือนโฮจิมินห์