รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-07-02โครงการบัวแก้วสัญจร และการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดน จ.เชียงราย/ ยกเลิกวีซ่าเข้าญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-01ยกเลิกวีซ่าเข้าญี่ปุ่น/ การจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในจีน/ สอท. บริจาคเงินช่วยเหลืออินเดีย/ ออท.บรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-06-28ไทยศูนย์กลางด้านพลังงาน/ นายกรัฐมนตรีใหม่ของออสเตรเลีย/ จลาจลในซินเจียว ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-27ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวไทย/ อย่ามองข้าม จุดแข็ง กัมพูชา/ หมอกควันพิษ ดำเนินรายการโดยคุณรัฐภัทร เจริญทวีรัตน์ และคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2013-06-26หมอกควันในสิงคโปร์,มาเลเซีย/ การ์ตาร์เปลี่ยนถ่ายผู้นำ/ น้ำท่วมอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-25ทอดผ้าป่าไทยลาว/ กรุงเทพติดอันดับเมืองท่องเที่ยวของโลก/ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร​ ณ อยุธยา
2013-06-24สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา/ สถานการณ์หมอกควันในสิงคโปร์/ การเตรียมความพร้อมต่อแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-21ไฟป่าในอินโด/ เปิดด่านไทย-พม่า/ รับมือโรฮิงญา ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-20การประชุม G8 / ไทย-พม่า โครงการทวาย/ นายกัฐมนตรีโรดโชว์ยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา