รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-08-21สถานะล่าสุดของการอพยพนักศึกษาไทยจากอียิปต์/ การจัดการกับภัยทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออก/ การเยือนทาจิกสถาน-ปากีสถาน ของนายกรัฐมนตรี/ คุณรู้จักทาจิกสถานและปากีสถานแต่ไหน? ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-20สถานการณ์ในอียิปต์/ ตักบาตรไทย-ลาว/ สหรัฐห้ามนำเข้าหยกจากเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-19สถานการณ์ในอียิปต์/ โครงการสร้างสะพานในบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-16การประชุม AMM Retreat/ ไทย-พม่า ถกปัญหาโรฮิงญา/ เขตเศรษฐกิจพิเศษระนอง ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-08-15เลือกตั้งกัมพูชา,แรงงานถูกลักพาตัวที่ไนจีเรีย,มาเลเซียจับเจ้าของโรงแรมให้ชาวพุทธใช้ห้องละหมาด
2013-08-14มุมมองอาเซียน/ ทิศทางโอกาสการลงทุนของ 3 ออท./ กิจกรรมของภริยา ออท. ประจำประเทศไทย/ บทวิเคราะห์ "นับถอยหลังสู่อาเซียน" ของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี่ยนเจริญ
2013-08-13แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น/ 46 ปี อาเซียน/ กฎหมายธนาคารกลางในเมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-12วันแม่/ แรงงานต่างด้าวในไทย/ การค้ามนุษย์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-09กิจกรรมวันอาเซียน/ ไฟไหม้สนามบินไนโรบี/ ไข้หวัดนกในจีน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา