รับฟังรายการสด
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
17:30-18:00 น.

รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-07-18การประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด/ ประธานาธิบดีพม่าเยือนอังกฤษ/ ADB ปรับลดเศรษฐกิจเอเชีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพยุหเสนา
2013-07-17เข้าพรรษา/ อาสาฬหบูชา ประเพณีในวันสำคัญ/ ข่าวในรอบสัปดาห์ในประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-16ประชุมทูตอาเซียน/ โรคไวรัสโคโรน่า/ การแปลคำประกาศสิทธิมนุษยชนอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา และคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-15สัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแองเจลิส/ การประชุม EAS/ เหตุระเบิดที่พุทธคยา ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-12ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-07-11คณะเยาวชนเยือนแผ่นดินแม่ เข้าพบนายกรัฐมนตรี/ สุรินทร์ แนเพิ่มลงทุนการศึกษารับประชาคมอาเซียน/ สหรัฐ-อียู ร่วมมือเปิดการค้าเสรีกรอบใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-07-10จุดผ่านแดนไทย - ประเทศเพื่อนบ้าน ตอน2 ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-09วีซ่าญี่ปุ่น/ ภูเขาไฟฟูจิขึ้นทะเบียนมรดกโลก/ การประชุมทรัพย์สินทางปัญญาโลก ดำเนินรายการโดยคุณเบญาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-08ยุวทูตความดีไปปีนัง/ ผลการเยือนไทยของนายกอินเดีย/ การศึกษาแบบอาเบะ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา