รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-01-09รองนายกรัฐมนตรี พบ รัฐมนตรีว่าการมาเลเซีย/ การส่งออกข้าวของพม่า/ กองทัพพม่าปราบกบฎกะฉิน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-08คดีเขาพระวิหาร/ ข่าวรอบประเทศเพื่อนบ้าน/ สรุปข่าวประจำวัน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-07สะพานมิตรภาพไทย-ลาว/ ข่าวรอบประเทศเพื่อนบ้าน/ สรุปข่าวประจำวัน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-01-04สภากล่าวผ่าน กม. คลัง สหรัฐฯ/ เศรษฐกิจสิงคโปร์พ้นภาวะถดถอย/ พม่าปราบกบฎกะฉิ่น ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-03รมว. แถลงข่าว/ โรคไข้เลือดออกระบาดปี 56/ ผู้นำเกาหลีเหนือ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-02ฮานอยเมืองน่าเที่ยวสุด/ ภาวะการคลังสหรัฐฯ/ แอร์พุกามตกในพม่า ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-01-01การประชุม JC ไทย-กัมพูชา/ ศพพระธรรมทูต/ ศาลจีน (คดีหน่อคำ)/ รัฐบาลญี่ปุ่นชุดใหม่/ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2012-12-31ท่านสุรินทร์ฯ พ้นตำแหน่ง สธก. อาเซียน/ "ห้องไทย" ณ กรุงมอสโก/ โครงการ Thai Youth Volunteer/ ศก. เวียดนามกับโลก/ การศึกษาญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา