รายการเบญจาภา ทับทอง


อาภร ทิมมานพ

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-07-31ไทย-อินโดนีเซีย/ อาหารฮาลาล/ แกงมัสมั่น ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-30ไข้เลือดออกในลาว/ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-29สอท. ณ กรุงจาการ์ตา สนับสนุนกิจกรรม นักศึกษาไทยมุสลิม/ หลงเสน่ห์ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-26เปิดตัว Tahibiz.net/ ประธานาธิบดีจีนเยือนเกาหลีเหนือ/ เรือผู้ลี่ภัยนอกเกาะชวา ดำเนินรายโดยคุณวนิดา พหลพยุหเสนา
2013-07-25ไทยชี้แจง EU ไม่มีค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง/ พม่าปล่อยนักโทษการเมือง/ ไทย จีน ลาว พม่า ร่วมมือลาดตระเวนแม่น้ำโขง ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-07-24วันอาสาฬหบูชา Fortune Global Forum 2013/ โครงการมิตรลุ่มแม่น้ำโขง 2556/ ลาว-ไทย มิตรประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-07-23วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา/ เศรษฐกิจไทย/ ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-22สัมภาษณ์เยาวชนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-07-19สถานการณ์ในซีเรีย/ ตลาดข้าวนึ่งช่วงรอมฎอน/ เกาหลีเหนือซื้อชิ้นส่วนนิวเคลียร์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา