รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-09-03การแต่งตั้ง ออท. ตปท. / โคางการสร้างเครือข่ายนักศึกษาไทย-มซ 2/ สหรัฐฯ เลื่อนการโจมตีซีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-09-02ประเด็นแผ่นปะทับตรวจลงตราหาย/ เทศกาลภาพถ่ายของเวียดนาม/ ศูนย์อาเซียน-จีน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-30สหรัฐฯ แถลงท่าทีต่อซีเรีย/ พม่าเปิด 3 ด่าน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-29สหรัฐฯ ยืนยันช่วยอียิปต์/ สถานการณ์ในซีเรีย/ ผู้นำ UN ประนามอัสซาตใช้อาวุธเคมี ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-28โรฮิงญากับปัญหาที่เกิดขึ้น/ แอฟริกาใต้กับการเยือนของรองนายกรัฐมนตรี ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-08-27การให้ความช่วยเหลือทางสาธารณสุขของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน/ ภาพรวมเศรษฐกิจจีน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-26สัมภาษณ์เยาวชน ผู้แทนไทยไปการประชุมทั่วไปสหประชาชาติ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-08-23โครงการมิตรภาพลุ่มแม่น้ำโขง/ เตือนภัยโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น/ กองทัพซีเรียใช้อาวุธเคมี ดำเนินรายากรโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-08-22เกาหลีใต้+สหรัฐ ซ้อมรบใหญ่/ นายกรัฐมนตรีเยือนทาจิ+ปากีสถาน/ โรงไฟฟ้าฟูกูชิมะ สารรั่ว ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา