รายการเบญจาภา ทับทอง


อรุณฉัตร บุญแจ่ม


นฤดล ปานตระกูล

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, อรุณฉัตร บุญแจ่ม, นฤดล ปานตระกูล

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-05-13วันพืชมงคล/ เศรษฐกิจแอฟริกาใต้/ สมามแกะสลักแบบไทยในญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-10กระทรวงการต่างประเทศ ดันมวยไทยสู่โอลิมปิก/ มติ FAFT ถอดชื่อไทยออกจากแบล็กลิสต์แล้ว/ เจ.พี.มอร์แกน ยอไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-09การเยือนสหรัฐฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ/ ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเริ่มคลี่คลาย/ การสัมมนาเกี่บวกับโลจีสตกรับ AEC ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-08ผลการเลือกตั้งนายกฯ มาเลเซีย/ การซ้อม ARF DiREx 2013/ ของเชงเก้นวีซ่า EU ผิดระเบียบ อาจถูกส่งตัวกลับ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-07ทิศทางประเทศจีน/ การกู้เงินหยวนในฮ่องกง/ ติมอร์ขยายสนามบิน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-05-06วันสำคัญในเดือนพฤษภาคม 2556/ ข่าวสำคัในรอบสัปดาห์ ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-05-03รมว.จีน เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ/ การเลือกตั้งในมาเลเซีย/ ชาวพุทธในพม่าก่อจราจลเผาบ้านเรือนชาวอิสลามในพม่า ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-02มกุฎราชกุมารเนเธอแงนด์ ขึ้นครองราช/ สภาพบ้านเมืองและแหล่งท่องเที่ยวใกล้ด้านปอยแปต/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-05-01ไข้หวัดนก/ นายกเยือนมองโกเลีย/ การเปิดธุรกิจร้านอาหารในจีน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา