รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2013-12-16โทโรมุสลิม/ พม่าปล่อยนักโทษการเมือง/ เหตุท่อน้ำมันระเบิด เมืองชิงต่าว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-12-13เปิดสะพานข้ามโขงแห่งใหม่/ ญี่ปุ่นเผยร่างกลาโหมใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-12-12วิ่งมาราธอนขึ้นเขาพระวิหาร/ พิธีศพแมนเดลลา/ พบหวัดนกที่ฮ่องกง ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-12-10ปัญหาแคชเมียร์/ การประกาศเขตพิสูจน์สัญชาติของจีน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-12-09แปลสัมภาษณ์/ นายกรัฐมนตรีปากีสถานเยือนไทย/ นายกรัฐมนตรีปากีสถานเยือนอาฟกานิสถาน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-12-05ดัชนีศึกษาโลก/ รัฐบาลฮ่องกงการเกิดเชื้อหวัดนก/ จีนส่งหุ่นยนต์สำรวจดวงจันทร์ ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-12-04การเข้าร่วมประชุม ACD รองนายกรัฐมนตรี/ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายสรุปสถานการณ์ในประเทศ/ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-คอซอวอ / วันพ่อ คืออะไร ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-12-02สัมภาษณ์นักการทูตนานาชาติ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-11-27อินเดีย ประเพณีและวัฒนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่อพระแม่คงคา ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ