รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-06-13ญี่ปุ่นจะยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย/ การประชุม FEALAC ครั้งที่ 6/ ญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-12การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ไทย-กัมพูชา/ ไทยถูกตัดสิทธิ World Expo/ ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-11โครงการสอนภาษาไทยที่อาบูดาบี/ World Economic Forum เมียนมาร์/ งานวัฒนธรรมไทยที่บาห์เรน ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา และคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-06-10สัมภาษณ์เยาวชนชาวสยาม/ ทอดผ้าป่าสามัคคีไทย-ลาว/ อองซานซูจีประกาศจะสมัครเป็นประธานาธิบดี ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-07FTA Thai-EU/ US ห้ามนำเข้าขิงจากไทย/ โรดโชว์การค้า ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-06สัมภาษณ์กงสุลอุมาร (กงสุลใหญ่การาจี)/ โรงงานนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ/ ชายฝั่งโขงไทย+ลาว พบพระพุทธรูป ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-05ขยายกองทัพญี่ปุ่น/ ไทยชวนลงทุนในทวาย/ คณะรัฐมนตรีแอฟริกา-ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-04ไข้หวัดนก/ คณะรัฐมนตรีร่วมไทย-ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-03ไข้หวัดนก/ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย/ การจัดเทศกาลไทยในประเทศต่างๆ ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา