รายการ


รอบบ้านเรา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

ภาพลักษณ์ไทย ความรู้เพื่อชุมชน

วัน หัวข้อ
2014-01-01วันขึ้นปีใหม่ ของไทย/ เวียดนาม/ จีน และประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-12-31สรุปผลการดเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ/ กินทั่วไทย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-12-30มาเลเซีย ความเหมือนในความแตกต่าง/ มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-12-27สถานการณ์ในซูดานใต้/ ความขัดแย้งทางการเมืองในกัมพูชา/ การปฏิบัติตามข้อบังคับ WTO ของจีน ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-12-24การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในบรูไน/ โอกาสการลงทุนในญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2013-12-23เศรษฐกิจญี่ปุ่น/ ทูตอินเดียโดนจับ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณศรีพงศ์ บุนนาค
2013-12-19ตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศอาเซียน/ รัฐมนตรีว่่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเยือนฟิลิปปินส์/ รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณทางการทหาร ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-12-18ไต้หวันห้ามนำยารักษาโรคเข้าประเทศ/ การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุระอ่าน/ คนไทยยังพูดภาษาอาเซียนน้อย/ การประชุม IMO/OSCE/OECD ดำเนินรายการโดยคุณชนะ เมี้ยนเจริญ
2013-12-17ภาษาเมียนมาร์/ ข่าวเกี่ยวกับเชียงราย ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง