รายการเบญจาภา ทับทอง


รณพพัณณ์ กปิตถัย

รอบบ้านเรา

โดยคุณ เบญจาภา ทับทอง, รณพพัณณ์ กปิตถัย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยและกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนไทยในจังหวัดและอำเภอตามชายแดนได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ กฎระเบียบที่ควรทราบเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

วัน หัวข้อ
2013-06-26หมอกควันในสิงคโปร์,มาเลเซีย/ การ์ตาร์เปลี่ยนถ่ายผู้นำ/ น้ำท่วมอินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-25ทอดผ้าป่าไทยลาว/ กรุงเทพติดอันดับเมืองท่องเที่ยวของโลก/ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร​ ณ อยุธยา
2013-06-24สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา/ สถานการณ์หมอกควันในสิงคโปร์/ การเตรียมความพร้อมต่อแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-21ไฟป่าในอินโด/ เปิดด่านไทย-พม่า/ รับมือโรฮิงญา ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-20การประชุม G8 / ไทย-พม่า โครงการทวาย/ นายกัฐมนตรีโรดโชว์ยุโรป ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา
2013-06-19การประชุมสุดยอด G-8 / ไทย-พม่า จับมือโครงการทวาย/ โรดโชว์ต่างประเทศดึงนักลงทุนเข้าไทย ดำเนินรายการโดยคุณวโรตม์ ชอินทรวงศ์
2013-06-18สัมภาษณ์ครูจากสงขลา/ สหภาพยุโรปและอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง และคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-17สัมมนาวิทยุมุสลิม ภูเก็ต ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-06-14จีนส่งนักบินขึ้นสู่อวกาศ, รัฐสภาเวียดนามลงคะแนน, อียอปต์ขวางเอธิโอเปียสร้างเขื่อน ดำเนินรายการโดยคุณวนิดา พหลพลพยุหเสนา