รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2015-08-24โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เม็กซิโก/ เปรู/ งานเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-08-03การเผยแพร่โขน ณ นครนิวยอร์ก ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-07-20โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมในภูมิภาคนอร์ดิก บอลติก ดำเนินรายการโดยตุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-07-06โขนลอนดอน ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-06-29ความสัมพันธ์ไทย-จีน 40 ปี ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-06-01เทศกาลไทยในโตเกียว
2015-05-18วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล และคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-05-11กิจกรรมวัฒนธรรม 4-10 พฤษภาคม 2558 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2015-04-27กิจกรรมวัฒนธรรม 21-27 เมษายน 2558 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล