รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2015-12-21Marsh Siamese ดำเนินรายการโดยคุณวันปิติ จำปาศรี
2015-12-14กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-30One Young World Summit 2015 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-23กฐินพระราชทาน จีน/ ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-16กฐินพระราชทานที่อินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-11-09การจัดงานลอยกระทงที่ฮานอย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-02กฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-26งานเทศกาลภาพยนตร์ที่อินเดียในจีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-19กฐินพระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ