รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-12-08กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-11-17วัฒนธรรม 10-17 พฤศจิกายน ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-11-103-9 พ.ย. 57 กิจกรรมวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-11-03กฐินโกตาบารู+เมียนมาร์ ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-10-20กฐินพระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-10-13กฐินพระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-09-29เซี่ยงไฮ้สู่ทางเศรษฐกิจในมาดากัสการ์ ดำเนินรายการโดยภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-09-22Vienna Fashion Week/ นักธุรกิจไทยไปเซี่ยงไฮ้ ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-09-15ข่าวกิจกรรม ณ สถานเอกอัครราชทูต ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล