รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-03-10ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-03-03ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี
2014-01-13ยุวทูตความดี ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-12-30สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-12-23ต้อนรับปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-12-16อินเดีย อินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-12-09โครงการแผยแพร่วัฒนธรรมไทยในยูเออี ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล และคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-11-18กฐินพระราชทานที่มาเลเซียและจีน ดำเนินรายการคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล