รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-12-05การเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดสิริกิตติวิหาร ประเทศเนปาล ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว
2016-11-14วัฒนธรรมสัมพันธ์
2016-11-07โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานที่จีน ดำเนินรายการโดยคุณจิรัฐิดล
2016-10-10โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในประเทศลิทัวเนีย และโปแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณศุภณัฐ
2016-10-03โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในโลกอาหรับ ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว
2016-09-26โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
2016-09-05โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศนอร์ดิก
2016-08-15กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2559 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-08-08มวยไทยสู่โอลิมปิก ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว