รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-03-05โครงการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ (มูลนิธิไทย)
2018-02-19งานเทศกาลไทยในต่างประเทศที่ออสเตรเลีย
2018-02-12เทศกาลไทยในต่างประเทศ
2018-02-05โครงการบรรพชาอุปสมบท
2018-01-29โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ
2018-01-22ประชาสัมพันธ์โครงการ "การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์"
2018-01-15โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ (กัมพูชา เมียนมา ศรีลังกา)
2018-01-08การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดเหวี่ยนคง ประเทศเวียดนาม
2018-01-01กฐินพระราชทาน 2560 ณ ประเทศบังกลาเทศ