รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-01-2510 ข้อห้ามในกลุ่มอาเซียน
2016-01-18หน้าที่มูลนิธิไทย/ กิจกรรมมูลนิธิไทย 2558
2016-01-04กิจกรรมปีใหม่ 2559
2015-12-28การแสดงนาถศิลป์และดนตรีไทย ฉลองคสพ. 50 ปี ไทย-สิงคโปร์
2015-12-21Marsh Siamese ดำเนินรายการโดยคุณวันปิติ จำปาศรี
2015-12-14กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-30One Young World Summit 2015 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-23กฐินพระราชทาน จีน/ ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-16กฐินพระราชทานที่อินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ