รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2020-05-25"ขนมเทียน" ศิลปินแห่งชาติ
2020-05-18Melodies of Friendship สานสัมพันธ์ 70 ปี ไทย-กัมพูชา
2020-05-11Melodies of Friendship สานสัมพันธ์ 70 ปี ไทย-กัมพูชา
2020-05-0466 ภาพยนตร์เอเชียยอดเยี่ยมตลอดกาล ตอนที่ 5
2020-04-2766 อันดับภาพยนตร์เอเชียยอดเยี่ยมตลอดกาล ตอนที่ 4
2020-04-2066 อันดับภาพยนตร์เอเชียยอดเยี่ยมตลอดกาล ตอนที่ 3
2020-04-06เทศกาลภาพยนตร์ ตอนที่ 2
2020-03-30เทศกาลภาพยนตร์ (ตอนที่ 1)
2020-03-23แนวทางการส่งเสริมสื่อบันเทิงไทยไปสู่สากล