รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2019-07-15โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2562 ตอนที่ 2
2019-07-01โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2562
2019-04-29โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา
2019-04-08การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดศรีสว่างวงศ์ แขวงไชยบุรี สปป.ลาว
2019-04-01โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกา
2019-02-11กฐินพระราชทานอินเดีย
2019-01-21กฐินเวียดนาม
2019-01-07โครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดศรีประณิธิปูรณะมหาวิหาร เนปาล
2018-12-31การเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ เมืองทวาย สหภาพเมียนมา