รับฟังรายการสด
รอบรั้วบัวแก้วรอบรั้วบัวแก้ว
22:00-22:30 น.

รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2018-06-11โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคยุโรป ตอนที่ 1
2018-05-21โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอเมริกาใต้ ตอนที่ 1
2018-05-14การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์
2018-05-07การอ่านและท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานในต่างประเทศ
2018-04-30Street food Application
2018-04-16การจัดงานสงกรานต์ในต่างประเทศ
2018-04-02เทศกาลภาพยนตร์ไทย ณ เมืองมุมไบ ครั้งที่ 2
2018-03-19ประวัติความเป็นมาและประเพณีของจังหวัดปราจีนบุรี
2018-03-12โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร