รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2017-06-12โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2017-05-29ทุเรียนราชาผลไม้
2017-05-22โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนกรมสารนิเทศกับสำนักงานซินหัว
2017-05-01
2017-04-17ประเพณีสงกรานต์ ตอนที่ 2
2017-04-10ประเพณีสงกรานต์ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณชนิษา บำรุงมิตร์
2017-04-03โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยที่ญี่ปุ่น (ครบรอบ 130 ปี)
2017-03-27งานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโก
2017-03-20โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์