รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2015-11-09การจัดงานลอยกระทงที่ฮานอย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-02กฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-26งานเทศกาลภาพยนตร์ที่อินเดียในจีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-19กฐินพระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-05เทศกาลไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-09-28เทศกาลไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-09-14การเปิด App Bangkok Street Food ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-09-07สัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ณ นครเฉิงตู ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-08-31Diplomate art exhibition