รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2016-02-29นานาสาระ งานเทศกาลไทย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-02-22ศาลาไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชา
2016-02-15โครงการเทศกาลอาหารไทยในสเปน/ โครงการเยาวชนไทยคืนถิ่น ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยยะเดชะ
2016-02-08การเชิญคณะเอกอัครราชทูต ณ นิวยอร์ก เยือนประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยยะเดชะ
2016-02-01เทศกาลตรุษจีน
2016-01-2510 ข้อห้ามในกลุ่มอาเซียน
2016-01-18หน้าที่มูลนิธิไทย/ กิจกรรมมูลนิธิไทย 2558
2016-01-04กิจกรรมปีใหม่ 2559
2015-12-28การแสดงนาถศิลป์และดนตรีไทย ฉลองคสพ. 50 ปี ไทย-สิงคโปร์