รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-07-04โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ในเซี่ยงไฮ้ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-06-20โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน V4 ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-06-13โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน V4 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-05-31การสนับสนุนนักกอรี และนักฮาพีซไทยไปแข่งขันในต่าประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวันจิติ จำปาศรี และคุณเชาวนี ตังวงษ์ประเสริฐ
2016-05-23เทศกาลไทยในโตเกียว ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณวันปิติ จำปาศรี
2016-05-16การทูตวัฒนธรรมกับประชาชน
2016-05-09การเรียนและประโยชน์ของวิชานาฏศิลป์ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-05-02การเรียนและประโยชน์ของวิชานาฏศิลป์ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-04-18โรดโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ