รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-08-01โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในยุโรปเหนือ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-07-18การเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยในกัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณพิมพ์ชนก จิระพัฒนากุล
2016-07-11เทศกาลอาหารไทย/ มูลนิธิ IFAC ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-07-04โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ในเซี่ยงไฮ้ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-06-20โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน V4 ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-06-13โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน V4 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-05-31การสนับสนุนนักกอรี และนักฮาพีซไทยไปแข่งขันในต่าประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวันจิติ จำปาศรี และคุณเชาวนี ตังวงษ์ประเสริฐ
2016-05-23เทศกาลไทยในโตเกียว ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณวันปิติ จำปาศรี
2016-05-16การทูตวัฒนธรรมกับประชาชน