รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2017-12-25ประสบการณ์การเผยแพร่มวยไทยในต่างประเทศของคณะครูมวยไทยค่ายลานนาไฟต์ติ้งมวยไทย
2017-12-18การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหลิงกวง
2017-12-11การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าวีรคำไซยะราม แขวงอุดมไซ สปป. ลาว
2017-12-04การเชิญผ้าพระกฐินมาทอดถวาย เนปาล
2017-11-20การดำเนินงานของมูลนิธิไทย
2017-11-06การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดโพธิสมาคม สาธารณรัฐอินเดีย
2017-10-16การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพุทธไทยเชตวัน มาเลเซีย
2017-10-02โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในจอร์แดน และโครงการพระราชดำริฝนหลวงในจอร์แดน
2017-09-25โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอิสราเอล