รับฟังรายการสด
รอบบ้านเรารอบบ้านเรา
06:00-06:30 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2015-07-20โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมในภูมิภาคนอร์ดิก บอลติก ดำเนินรายการโดยตุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-07-06โขนลอนดอน ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-06-29ความสัมพันธ์ไทย-จีน 40 ปี ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-06-01เทศกาลไทยในโตเกียว
2015-05-18วัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล และคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2015-05-11กิจกรรมวัฒนธรรม 4-10 พฤษภาคม 2558 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2015-04-27กิจกรรมวัฒนธรรม 21-27 เมษายน 2558 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2015-03-16 วัฒนธรรมสัมพันธ์ (09/03/2015 22:00) วัฒนธรรมสัมพันธ์ กิจกรรมวัฒนธรรม 8-15 มีนาคม 2558 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2015-03-09กิจกรรมวัฒนธรรม 2-8 มีนาคม 2558 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล