ตารางออกอากาศ

วัน / เวลา05:30-06:00 น.06:00-06:30 น.06:30-07:00 น.13:30-14:00 น.17:30-18:00 น.18:00-18:30 น.19:00-19:30 น.22:00-22:30 น.
จันทร์วัฒนธรรมสัมพันธ์

วัฒนธรรมสัมพันธ์

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

TICA พัฒนาทั่วโลก

TICA พัฒนาทั่วโลก

ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต

ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต

รักษ์สิ่งแวดล้อม

รักษ์สิ่งแวดล้อม

News & Views

News & Views

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

สาระน่ารู้งานกงสุล

สาระน่ารู้งานกงสุล

อังคารรอบรู้เศรษฐกิจ

รอบรู้เศรษฐกิจ

รอบบ้านเรา อิเหนาบุษบา

รอบบ้านเรา อิเหนาบุษบา

เราคืออาเซียน

เราคืออาเซียน

ฟังเพลง/เรื่องเล่าเพลงคลาสสิค

ฟังเพลง/เรื่องเล่าเพลงคลาสสิค

เจรจาพาที วิถีนานาชาติ

เจรจาพาที วิถีนานาชาติ

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

เรียนภาษาเมียนมากันเถอะ

พุธHola Latin America

Hola Latin America

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

คุยกันวันพุธ(อีสาน)

ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต

ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต

ปกิณกะรอบวัง

ปกิณกะรอบวัง

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

วาไรตี้การทูต

วาไรตี้การทูต

พฤหัสบดีสุขภาพรับอรุณ

สุขภาพรับอรุณ

สีสันแอฟริกา

สีสันแอฟริกา

เราคืออาเซียน

เราคืออาเซียน

ฟังเพลง/เรื่องเล่าเพลงคลาสสิค

ฟังเพลง/เรื่องเล่าเพลงคลาสสิค

Sparkling English

Sparkling English

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย

รอบรั้วบัวแก้ว

รอบรั้วบัวแก้ว

ศุกร์หลายคนอยากรู้

หลายคนอยากรู้

รอบบ้านเรา

รอบบ้านเรา

คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

คุยกันวันศุกร์(อีสาน)

ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต

ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต

ยุวทูต On Air

ยุวทูต On Air

หน้าต่างโลกกว้าง

หน้าต่างโลกกว้าง

ดาวดวงน้อย

ดาวดวงน้อย
(โลกเยาวชน)

รู้กฎหมายสบายใจ

รู้กฎหมายสบายใจ