รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-04-11กลยุทธสร้าง Brand ของอินเดีย โครงการในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ และคุณวันปิติ
2016-04-04ภารกิจกองการทูตวัฒนธรรม ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ และคุณวันปิติ
2016-03-28งานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-03-14การทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเศริฐ
2016-03-07ความรู้เรื่องการปรับปรุงการท่องเที่ยวภูมิภาค คันไซ ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-02-29นานาสาระ งานเทศกาลไทย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-02-22ศาลาไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชา
2016-02-15โครงการเทศกาลอาหารไทยในสเปน/ โครงการเยาวชนไทยคืนถิ่น ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยยะเดชะ
2016-02-08การเชิญคณะเอกอัครราชทูต ณ นิวยอร์ก เยือนประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยยะเดชะ