รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2017-06-12โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2017-05-29ทุเรียนราชาผลไม้
2017-05-22โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนกรมสารนิเทศกับสำนักงานซินหัว
2017-05-01
2017-04-17ประเพณีสงกรานต์ ตอนที่ 2
2017-04-10ประเพณีสงกรานต์ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณอธิการ คนไว และคุณชนิษา บำรุงมิตร์
2017-04-03โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยที่ญี่ปุ่น (ครบรอบ 130 ปี)
2017-03-27งานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโก
2017-03-20โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์