รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2017-09-04โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในแอฟริกาใต้-เลโซโท
2017-08-21การแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
2017-08-07โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเนเธอร์แลนด์-สวิตเซอร์แลนด์
2017-07-31พระพุทธรูป ความเคารพและความศรัทธา/ การสานต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
2017-07-24โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน และรัสเซีย
2017-07-03ศิลป์แผ่นดิน
2017-06-26โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ นคร เซี่ยงไฮ้
2017-06-19มิถุนายน เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ
2017-06-12โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย