รายการรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ รภรัตน์ อภิจรรยาธรรม

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2015-11-23กฐินพระราชทาน จีน/ ลาว ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-16กฐินพระราชทานที่อินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-11-09การจัดงานลอยกระทงที่ฮานอย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-11-02กฐินพระราชทาน ที่ประเทศเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-26งานเทศกาลภาพยนตร์ที่อินเดียในจีเรีย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-19กฐินพระราชทาน ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-10-05เทศกาลไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2015-09-28เทศกาลไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2015-09-14การเปิด App Bangkok Street Food ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ