รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2013-12-23ต้อนรับปีใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-12-16อินเดีย อินเดีย ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-12-09โครงการแผยแพร่วัฒนธรรมไทยในยูเออี ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล และคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2013-11-18กฐินพระราชทานที่มาเลเซียและจีน ดำเนินรายการคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-11-04กฐินพระราชทานศรีลังกา+ปีนัง ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-28กฐินพระราชทานที่กัมพูชา ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-21ส่งมอบโบราณวัตถุบ้านเชียง ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-10-14โครงการนำมวยไทยไปปรากและบุดาเบสต์ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2013-09-23เทศกาบในอินโดนีเซีย เมืองพี่เมืองน้อง ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล