รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2014-07-21โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในสเปน ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-06-30พื้นที่ฟินแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณรภรัคน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-06-16โครงการนอร์ดิก และบอลติก ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-06-02มวยไทยในกวางโจว ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-05-26มวยไทยในจีน ดำเนินรายการโดยคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม และคุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล
2014-04-28ครบรอบความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และโอลิมปิก ณ โตเกียว ปี 2020 ดำเนินรายการโดยคุณภาณุพันธ์ และคุณรภรัตน์ อภิจรรยาธรรม
2014-04-21เทศกาลสงกรานต์ในประเทศต่างๆ/ การแสดงแจ๊ส-หมอลำไทย/ มวยไทยในมาดากัสการ์/ พิธีโคโด ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-04-14งานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่กรุงปารีส/ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ณ กรุงย่างกุ้ง/ นาฏศิลป์ไทยในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยบุญยรัตน์ แสงทอง
2014-03-31การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ คูเว๖/ สงกรานต์สิงคโปร์ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง