รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการ


วัฒนธรรมสัมพันธ์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อ ชาติต่างๆ

วัน หัวข้อ
2016-03-14การทำงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะที่ 6 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเศริฐ
2016-03-07ความรู้เรื่องการปรับปรุงการท่องเที่ยวภูมิภาค คันไซ ญี่ปุ่น ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-02-29นานาสาระ งานเทศกาลไทย ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-02-22ศาลาไทยในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชา
2016-02-15โครงการเทศกาลอาหารไทยในสเปน/ โครงการเยาวชนไทยคืนถิ่น ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยยะเดชะ
2016-02-08การเชิญคณะเอกอัครราชทูต ณ นิวยอร์ก เยือนประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยยะเดชะ
2016-02-01เทศกาลตรุษจีน
2016-01-2510 ข้อห้ามในกลุ่มอาเซียน
2016-01-18หน้าที่มูลนิธิไทย/ กิจกรรมมูลนิธิไทย 2558