รายการอรพินทร์ ลีลิตธรรม


วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

วัฒนธรรมสัมพันธ์

โดยคุณ อรพินทร์ ลีลิตธรรม, วรุตม์ เปลี่ยนพาณิช

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรมของกระทรวงฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของคนเชื้อชาติต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2016-06-20โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน V4 ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-06-13โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน V4 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ
2016-05-31การสนับสนุนนักกอรี และนักฮาพีซไทยไปแข่งขันในต่าประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณวันจิติ จำปาศรี และคุณเชาวนี ตังวงษ์ประเสริฐ
2016-05-23เทศกาลไทยในโตเกียว ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ และคุณวันปิติ จำปาศรี
2016-05-16การทูตวัฒนธรรมกับประชาชน
2016-05-09การเรียนและประโยชน์ของวิชานาฏศิลป์ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-05-02การเรียนและประโยชน์ของวิชานาฏศิลป์ ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-04-18โรดโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ
2016-04-11กลยุทธสร้าง Brand ของอินเดีย โครงการในต่างประเทศ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐริกา ไชยะเดชะ และคุณวันปิติ